O nas

Fundacja Piątka powołana została do życia przez Kabaret Młodych Panów. Głównym profilem działalności Fundacji jest animacja życia kulturalnego poprzez organizację różnych akcji, koncertów i festiwali takich jak Akcja „Podziel się”, KABAryjTON, Legendarny Kosmiczny Mecz czy Ogólnopolski Festiwal Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK.

Poprzez tego typu inicjatywy, a także działalność wydawniczą, fonograficzną i reklamową wykorzystującą wizerunek Kabaretu Młodych Panów Fundacja Piątka pozyskiwać będzie środki przeznaczone na działalność charytatywną.

Dzięki silnej, wypracowanej przez lata marce, a także stałej współpracy ze stacjami telewizyjnymi, Kabaret Młodych Panów poprzez działania Fundacji, zamierza aktywnie wspierać akcje charytatywne, mając na uwadze przede wszystkim osoby z problemami zdrowotnymi, podlegające leczeniu bądź rehabilitacji oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.


Dane Fundacji:

FUNDACJA PIĄTKA
44-200 Rybnik
ul. Jankowicka 23-25
NIP 6423197220

mBank 05 1140 2004 0000 3702 7654 8094

Fundacja wpisana jest do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000638551, REGON 365460925.


Prezes Zarządu
Piotr Sobik

Wiceprezes
Bartosz Demczuk

Członek Zarządu ds. regionalnych

Anita Odachowska

Rada Fundacji

Mateusz Banaszkiewicz
Łukasz Kaczmarczyk
Robert Korólczyk