Projekt „Weź nie bierz”

Fundacja Piątka mówi STOP dopalaczom!

Projekt „Weź nie bierz” to akcja mająca na celu podniesienie świadomości społecznej i wiedzy na temat skutków zażywania narkotyków, a szczególnie tzw. „dopalaczy” pośród mieszkańców powiatu rybnickiego, zwłaszcza rybnickiej młodzieży. Akcja obejmuje ośmiokrotną prezentację spektaklu warszawskiego Teatru Kamienica pt. „Dopalacze. Siedem stopni donikąd”, który w połączeniu z wykładem poprzedzającym, oraz panelem dyskusyjnym po jego zakończeniu, zostanie wystawiony w Teatrze Ziemi Rybnickiej przy Pl. Teatralnym 1 w Rybniku między 3 a 10 października 2017 roku.

Dane policyjne uzyskane z Komendy Policji w Rybniku z ostatnich trzech lat wskazują, że w Rybniku systematycznie rośnie ilość postępowań związanych z osobami pod wpływem narkotyków i dopalaczy; w 2014 r. prowadzono 32 postępowania wobec nieletnich i 114 wobec osób dorosłych, w 2015 r. 51 wobec nieletnich i 124 wobec dorosłych, w 2016 roku liczba postępowań wobec nieletnich wzrosła do 62. Producenci i dilerzy „dopalaczy” budują w swoich odbiorcach fałszywe przekonanie, że „dopalacze” to nie narkotyki. Stwarzają niebezpieczną iluzję, że są to bezpieczne i legalne środki „poprawiające nastrój”.

Projekt „Weź, nie bierz” zakłada wielowymiarowe działanie profilaktyczno-edukacyjne mające na celu przygotowanie młodzieży oraz dorosłych do radzenia sobie z problemem „dopalaczy” w ich otoczeniu oraz do skutecznej walki z tym zjawiskiem.

W planie projektu zawarty jest szereg działań:
ankieta sprawdzająca wiedzę i świadomość nt. „dopalaczy” przed i po projekcie
wykład profilaktyczny poprzedzający spektakl
spektakl „Dopalacze. Siedem stopni donikąd” Teatru Kamienica
panel dyskusyjny z udziałem ekspertów  po spektaklu

Informacje dla szkół w sprawie spektakli zamkniętych w dniach 3, 4 i 10 października pod numerem +48 796 228 785

3 października odbędzie się jedyny otwarty pokaz spektaklu! Bilety dostępne w sieci Biletyna.pl oraz w kasie Teatru Ziemi Rybnickiej!

KUP BILET