Najlepszego w Nowym Roku!

2018 będzie rokiem wielkich wyzwań, nowych przygód i fantastycznych projektów!

„Ojcowie-założyciele” naszej Fundacji w kilku zdaniach o Nowym Roku, ale także o tym, co udało się w 2017. Nie zabrakło kilku słów o Fundacji Piątka, oczywiście!